Slider

Firma  PUBiS s.c. rozpoczęła działalność w 1984 r; jako Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Specjalistycznych Z.R.i G. „ŁUKAWSCY”. Wykonujemy usługi w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę kierowniczą posiadającą następujące uprawnienia:

 • sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych budynków oraz innych budowli,
 • sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzanie planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 • w budownictwie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy. – bez ograniczeń,

jak również wyspecjalizowaną kadrę wykonawczą.

Wykonywaliśmy roboty zarówno jako Generalny Wykonawca, jak i podwykonawca m.in. takich    firm jak:

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice sp. z o.o.
 • GKS „PIAST” Gliwice,
 • Urząd Miasta Gliwice,
 • HONDA Ha-Mol sp.j.,
 • Polimex – Mostostal S.A.
 • Polting Foam Sp. z o.o.
 • INTEGRA Sp. jawna
 • Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A.
 • Szpital w Knurowie Sp. z o.o.,
 • Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach.
 • R.U.E. „ECOMEX” sp.j.
 • FORTUM Engineering Ltd.,
 • Elektrociepłownia Tychy S.A.,
 • PKP S.A. Zakład w Gliwicach,
 • ABB Zamach Gazpetro Sp. z o.o.,
 • Elektrim – Megadex S.A.,
 • RADAN sp. z o.o.,
 • REVAN sp. z o.o.,
 • oraz wiele innych również prywatnych inwestorów