PUBiS s.c.
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Specjalistycznych s.c.
NIP: 631-021-44-83
NIP EU: PL 6310214483
Regon: 271023360
e-mail: pubis.lukawscy@wp.pl – e-mail główny
e-mail: izolacjezpiany@gmail.com- e-mail do piany
tel/fax 322319871
tel.kom 508177936
Facebook.com/izolacjazpianyPUR