Arrow
Arrow
Slider

Czym jest Piana PUR

Poliuretany (PUR, PIR) to polimeryczne materiały chemoutwardzalne. Do celów izolacyjnych spienia się je substancjami o niskiej przewodności cieplnej uzyskując strukturę komórkową, zawierającą ponad 90% komórek zamkniętych. Sztywne pianki poliuretanowe wytwarzane są przez mieszanie, w kontrolowanych warunkach, dwóch składników organicznych. Utworzenie prawidłowej silnie usieciowanej struktury jest kluczowe dla osiągnięcia właściwych parametrów piany, drobnych zamkniętych komórek zawierających czynnik spieniający o niskiej przewodności cieplnej i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Reakcja między składnikami powoduje wydzielanie ciepła, które z kolei powoduje odparowanie czynnika spieniającego w mieszaninie i wzrost piany, która wielokrotnie zwiększa swoja objętość. Wytwarzana piana wypełnia przestrzenie które chcemy izolować tworząc jednocześnie barierę termiczną i wzmocnienie mechaniczne całej struktury.

Dlaczego warto wybrać izolacje z piany poliuretanowej?

Obecnie mamy do dyspozycji wiele mediów izolacyjnych tj.: pianka poliuretanowa (PIR/PUR), styropian, wełna mineralna, perlit, wata szklana, spienione szkło, etc. Porównując wszystkie materiały izolacyjne na czoło wysuwa się pianka poliuretanowa jako najbardziej efektywny izolator termiczny. Do zapewnienia tego samego poziomu izolacji potrzeba 25 mm poliuretanu, 40 mm styropianu, 45 mm wełna mineralna, 50 mm korek, itd. Dodatkowymi atutami zastosowania poliuretanu jako izolacji, są:

 • Odporność chemiczna na większość rozpuszczalników organicznych,
 • Bardzo dobra przyczepność do różnych materiałów,
 • Duża wytrzymałość mechaniczna,
 • Znikoma chłonność wody (poniżej 3 %)
 • Obojętna dla człowieka,
 • Na piance poliuretanowej nie rozwijają się bakterie, grzyby,
 • Nie zanika w czasie,
 • Nieszkodliwa dla otoczenia,
 • Ciężar niska masa płyt poliuretanowych nie wymaga zwiększenia wytrzymałości konstrukcji nośnej,

Oprócz dobrych własności mechanicznych i termicznych, pianka PUR/PIR ma bardzo korzystny bilans energetyczny między ilością energii zużytej do jej wyprodukowania a ilością energii oszczędzonej w czasie jej stosowania. Badania pokazują, że energia użyta do wyprodukowania pianki PUR/PIR zwraca się zwykle już po pierwszym sezonie grzewczym.

Własności fizyczne i techniczne pianek PUR

doskonała izolacyjność przy gęstości 40kg/m3 tylko 4% objętości stanowi ciało stałe, 96% gaz decydujący o parametrach izolacyjnych, współczynnik przewodzenia ciepła może wynosić poniżej 0,020 W/mK
niska gęstość, niski ciężar materiału zmniejsza koszty transportu i ułatwia montaż
duża wytrzymałość mechaniczna, wysokie wartości parametrów mechanicznych sztywnej pianki PUR/PIR takich jak ściskanie, ścinanie czy rozrywanie mogą być dodatkowo powiększone przez połączenie z takimi materiałami osłonowymi jak blacha czy płyta cementowa
kompatybilność z większością materiałów spotykanych w budownictwie
możliwość przetwarzania w procesie ciągłym a także in-situ natrysk czy wtrysk
bardzo duża adhezja zapewnia silne połączenie z większością materiałów budowlanych
niska chłonność wody i przenikalność pary wodnej, którą można jeszcze zmniejszyć przez zastosowanie barier paroszczelnych
odporność na grzyby, pleśnie i gryzonie
odporność chemiczna na rozcieńczone ciecze alkaliczne i kwaśne i większość rozpuszczalników organicznych
odporność ogniowa – nowoczesne poliuretany w odróżnieniu od ich poprzedników znanych w Polsce z przed wielu lat mają podwyższoną odpornośą ogniową a w pewnych przypadkach nawet uzyskują parametry niepalności.

Zalety systemów natryskowych pianek poliuretanowych

Idealna bezspoinowa izolacja termiczna, akustyczna, wiatrochronna, przewiewochronna oraz wodochronna w przypadku pianek zamkniętokomórkowych.
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niewymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami.
Skuteczna termo- i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze zamkniętych komórek pianki oraz bezzłączeniowej warstwie.
Dobra izolacja akustyczna podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze otwartych komórek pianki oraz bezzłączeniowej warstwie.
Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe, tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu.

Piana otwartokomórkowa
Piana otwarokomórkowa to lekka, półsztywna pianka stosowana do wewnętrznej izolacji termicznej i akustycznej w budownictwie mieszkaniowym, jedno- i wielo rodzinnym oraz w budynkach użyteczności publicznej.przeznaczona jest do izolacji poddasza, stropów oraz sćian działowych.

Charakteryzuje się

 • Doskonała przyczepnościa do róznego rodzaju podłoża, jest badzo elastyczna co sprawia, że nie pęka i nie odkleja się od ciągle pracującyh elementów konstrukcyjnych.
 • Bardzo niska wasrtośc współczynnika przewodzenia ciepła dzięki czemu koszty ogrzewania znacząco maleją.
 • Bardzo dobre cechy aplikacji w trudnodostępmych miejscach, brak tzw ,,mostków termicznych”
 • Trwałość,sczelność oraz niezmiennośc wartstw izolacji.
 • Mały cieżar warstwy izolacji- nieobciążamy konstrukcji budynku.
 • Ochrona drewnianych części przed grzybem, pleśnią ,owadami oraz gryzoniami.

Charakteryzuje się

 • Doskonała przyczepnościa do róznego rodzaju podłoża, jest badzo elastyczna co sprawia, że nie pęka i nie odkleja się od ciągle pracującyh elementów konstrukcyjnych.
 • Bardzo niska wasrtośc współczynnika przewodzenia ciepła dzięki czemu koszty ogrzewania znacząco maleją.
 • Bardzo dobre cechy aplikacji w trudnodostępmych miejscach, brak tzw ,,mostków termicznych”
 • Trwałość,sczelność oraz niezmiennośc wartstw izolacji.
 • Mały cieżar warstwy izolacji- nieobciążamy konstrukcji budynku.
 • Ochrona drewnianych części przed grzybem, pleśnią ,owadami oraz gryzoniami.

Piana zamknięto komórkowa

Piana zamknięto komórkowa to sztywna pianka do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych stosowana do izolacji powierzchni szczególnie narażonych na odziaływanie mechaniczne takich jak dachy płaskie,sciany zewnętrzne, fundamenty, w budownictwie przemysłowym oraz obiektach magazynowych.

Charakteryzuje się

 • Warstwa izolacji jest twarda,bardzo dobra wytrzymałośc na działanie mechaniczne.
 • Nieprzepuszalnośc wody, dzieki czemu doskonale sprawdza się w izolacji fundamentów oraz dachów płaskich.
 • Duża gęstośc dzięki której warstwa izolacji jest mniejsza.
 • Niski wspołczynnik przewodzenia ciepła.
 • Zapobieganie korozji elementów stalowych konstrukcji.

Powłoki Polimocznikowe oraz hybrydowe

Polimocznik to dwuskładnikowy system wytwarzania powłoki hydroizalayjnych i antykorozyjnych, za pomocą agregatu wysokoćisnieniowego na różnego rodzaju powierzchniach takich jak beton,metal,drewno oraz piana poliuretanowa. Powłoka wykonana tym systemem zabezpiecza podłoże przed działaniem wody z zachowaniem bardzo wysokich właściwosci mechanicznych.

System aplikacji polimocznika jest podobny do systemu aplikacji piany poliuretanowej można go stosowac na większości dostępnych materiałow stosowanych w budownictwie, charakteryzuje się szybkim czasem żelowania,wysoką wytrzymałośćia na rozciąganie,ścieranie oraz wysoką odpornościa na uderzenia.

Systemy Polimocznikowe są dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dzieki temu wykorzystywane są również do izolacji zbiorników,kanałów ściekowych, rurociągów, są stosowane również do zabezpieczania fundamentów,dachów, piwnic, garazów, tarasów oraz basenów.

System aplikacji polimocznika jest podobny do systemu aplikacji piany poliuretanowej można go stosowac na większości dostępnych materiałow stosowanych w budownictwie, charakteryzuje się szybkim czasem żelowania,wysoką wytrzymałośćia na rozciąganie,ścieranie oraz wysoką odpornościa na uderzenia.

Systemy Polimocznikowe są dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dzieki temu wykorzystywane są również do izolacji zbiorników,kanałów ściekowych, rurociągów, są stosowane również do zabezpieczania fundamentów,dachów, piwnic, garazów, tarasów oraz basenów.