Czym jest Piana PUR

Poliuretany (PUR, PIR) to polimeryczne materiały
chemoutwardzalne. Do celów izolacyjnych spienia się je substancjami o niskiej
przewodności cieplnej uzyskując strukturę komórkową, zawierającą ponad 90%
komórek zamkniętych. Sztywne pianki poliuretanowe wytwarzane są przez
mieszanie, w kontrolowanych warunkach, dwóch składników organicznych.
Utworzenie prawidłowej silnie usieciowanej struktury jest kluczowe dla osiągnięcia
właściwych parametrów piany, drobnych zamkniętych komórek zawierających czynnik
spieniający o niskiej przewodności cieplnej i odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej. Reakcja między składnikami powoduje wydzielanie ciepła, które z
kolei powoduje odparowanie czynnika spieniającego w mieszaninie i wzrost piany,
która wielokrotnie zwiększa swoja objętość. Wytwarzana piana wypełnia
przestrzenie które chcemy izolować tworząc jednocześnie barierę termiczną i
wzmocnienie mechaniczne całej struktury.

Dlaczego warto
wybrać izolacje z piany poliuretanowej?

Obecnie mamy do dyspozycji wiele mediów izolacyjnych tj.: pianka poliuretanowa
(PIR/PUR), styropian, wełna mineralna, perlit, wata szklana, spienione szkło,
etc. Porównując wszystkie materiały izolacyjne na czoło wysuwa się pianka
poliuretanowa jako najbardziej efektywny izolator termiczny. Do zapewnienia
tego samego poziomu izolacji potrzeba 25 mm poliuretanu, 40 mm styropianu, 45
mm wełna mineralna, 50 mm korek, itd. Dodatkowymi atutami zastosowania poliuretanu
jako izolacji, są:

 • Odporność
  chemiczna na większość rozpuszczalników organicznych,
 • Bardzo dobra
  przyczepność do różnych materiałów,
 • Duża
  wytrzymałość mechaniczna,
 • Znikoma
  chłonność wody (poniżej 3 %)
 • Obojętna dla
  człowieka,
 • Na piance
  poliuretanowej nie rozwijają się bakterie, grzyby,
 • Nie zanika w
  czasie,
 • Nieszkodliwa
  dla otoczenia,
 • Ciężar niska
  masa płyt poliuretanowych nie wymaga zwiększenia wytrzymałości konstrukcji
  nośnej,

Oprócz dobrych własności mechanicznych i termicznych, pianka PUR/PIR ma bardzo
korzystny bilans energetyczny między ilością energii zużytej do jej
wyprodukowania a ilością energii oszczędzonej w czasie jej stosowania. Badania
pokazują, że energia użyta do wyprodukowania pianki PUR/PIR zwraca się zwykle
już po pierwszym sezonie grzewczym.

Zalety systemów natryskowych pianek poliuretanowych 

Idealna bezspoinowa izolacja termiczna, akustyczna, wiatrochronna,
przewiewochronna oraz wodochronna w przypadku pianek zamkniętokomórkowych.
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niewymagająca dodatkowego montażu
klejami lub łącznikami.
Skuteczna termo- i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana
dzięki strukturze zamkniętych komórek pianki oraz bezzłączeniowej warstwie.
Dobra izolacja akustyczna podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki
strukturze otwartych komórek pianki oraz bezzłączeniowej warstwie.
Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże
przestrzenie magazynowe, tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu.

Własności fizyczne
i techniczne pianek PUR

doskonała izolacyjność przy gęstości 40kg/m3 tylko 4% objętości stanowi ciało
stałe, 96% gaz decydujący o parametrach izolacyjnych, współczynnik przewodzenia
ciepła może wynosić poniżej 0,020 W/mK
niska gęstość, niski ciężar materiału zmniejsza koszty transportu i ułatwia
montaż
duża wytrzymałość mechaniczna, wysokie wartości parametrów mechanicznych
sztywnej pianki PUR/PIR takich jak ściskanie, ścinanie czy rozrywanie mogą być
dodatkowo powiększone przez połączenie z takimi materiałami osłonowymi jak
blacha czy płyta cementowa
kompatybilność z większością materiałów spotykanych w budownictwie
możliwość przetwarzania w procesie ciągłym a także in-situ natrysk czy wtrysk
bardzo duża adhezja zapewnia silne połączenie z większością materiałów
budowlanych
niska chłonność wody i przenikalność pary wodnej, którą można jeszcze
zmniejszyć przez zastosowanie barier paroszczelnych
odporność na grzyby, pleśnie i gryzonie
odporność chemiczna na rozcieńczone ciecze alkaliczne i kwaśne i większość
rozpuszczalników organicznych
odporność ogniowa – nowoczesne poliuretany w odróżnieniu od ich poprzedników
znanych w Polsce z przed wielu lat mają podwyższoną odpornośą ogniową a w
pewnych przypadkach nawet uzyskują parametry niepalności.